Berekenen financiering verduurzaming of verbouwing gecombineerd pand

Bereken hieronder direct de mogelijkheden voor financiering van verduurzaming of verbouwing gecombineerd pand (deels verhuurd). Je wordt binnen 24 uur teruggebeld met persoonlijk advies door de vastgoedexpert.

Je ontvangt:

Een financiering tot max. 80% van de marktwaarde bedrijfspand (na aanpassing/ verbouwing);

Een lening met lineaire aflossing op basis van looptijd tussen 5 jaar en 20 jaar;

Een financieringstraject met korte en heldere tijdslijnen;

Een vergelijking bij financiers voor de scherpste rentes en condities;

Een vaste vastgoedexpert met onafhankelijk advies gedurende het gehele traject;

Toegang tot het netwerk van energie adviseurs voor maatadvies voor uw bedrijfspand;

Waarmee dien je rekening te houden:

Wanneer het bedrijfspand reeds gefinancierd is moet je rekening houden met feit dat bij een aanvullende financiering (voor verduurzaming of verbouwing) de bestaande lening geherfinancierd dient te worden;

Bij verduurzaming of verbouwing van het pand zal de financier een investeringsbegroting willen ontvangen en inzicht in huidige als verwachte energielabel;

De (her)financieringsmogelijkheden worden gebaseerd op de betaalbaarheid binnen je onderneming(en). Hiervoor wordt in de meeste gevallen de jaarcijfers (afgelopen 2 boekjaren) opgevraagd;

De financieringshoogte wordt door financiers vastgesteld aan de hand van recente NRVT taxatie na verbouwing (< 3 maanden) in combinatie met de betaalbaarheid binnen de onderneming. Het huidige of verwachte energielabel kan van invloed zijn op de financieringshoogte;

Het kan zijn dat de huidige financier een boeterente zal rekenen wanneer je de bestaande lening oversluit naar andere financier. Deze is afhankelijk van de rentevastperiode en de actuele rentestand. Je kunt deze boeterente opvragen bij de huidige financier;

 • Begeleiding door Financiering-Bedrijfspanden bij financiering van een verduurzaming of verbouwing van een gecombineerd pand

  Financiering-Bedrijfspanden begrijpt dat je als ondernemer graag bezig wilt zijn met ondernemen en specifieke zaken rond je (her)financieringswens graag uit besteed aan vastgoedspecialisten. Wij merken dat ondernemers het lastig vinden het juiste loket bij de financiers te vinden en de ‘taal ’van financiers te spreken. Dit kan resulteren in onnodig lange trajecten of het niet verkrijgen van gewenste financiering. Financiering-Bedrijfspanden helpt graag bij de herfinanciering van bestaand gecombineerd pand op een snelle en transparante wijze. Wij ondersteunen je graag in situaties als:

  • Het gecombineerde pand (in eigendom) wens je te verduurzamen om je jaarlijkse energielasten te reduceren. Hiermee wordt eveneens een gunstiger energielabel verkregen. Je hebt reeds een investeringsbegroting opgesteld voor de gewenste investeringen;
  • Je onderneming is gevestigd als huurder in een gecombineerd pand en je hebt de wens om het pand te verduurzamen om je jaarlijkse energielasten lasten te reduceren. Je hebt reeds een investeringsbegroting opgesteld voor de gewenste investeringen;
  • Het gecombineerde pand (eigendom) dient verbouwd te worden (bijv. extra ruimtes, nieuw sanitair of noodzakelijk onderhoud). Je hebt reeds een investeringsbegroting opgesteld;
  • Je onderneming is gevestigd als huurder in een gecombineerd pand en je dient dit pand te verbouwen om gebruiksklaar te maken of te houden voor je activiteiten (bijv. vloeren/ muren/ deuren plaatsen). Je hebt reeds een investeringsbegroting opgesteld;

   

  Financierbaarheid van gecombineerde panden

  Financiering-Bedrijfspanden heeft een breed netwerk van alle relevante vastgoedfinanciers bestaande uit de reguliere banken als alternatieve financiers. Deze financiers sluiten op voorhand geen locaties uit dus dat betekent dat je voor elke locatie in Nederland de (her)financieringswens bij Financiering-Bedrijfspanden kan neerleggen. Bij herfinanciering van een gecombineerd pand is het verstandig wel rekening te houden met:

  • Gecombineerde panden zoals kantoorpand (eigen gebruik/ deels verhuurd) of een winkel/ woonpand (eigen gebruik/ deels verhuurd) kunnen lastiger onder te brengen zijn bij de reguliere banken. Het gebruik valt namelijk deels onder het beleid van eigen gebruik maar ook van commercieel vastgoed. De wijze waarop hiermee om wordt gegaan verschilt per bank en is mede afhankelijk van hoe groot deel van totale oppervlak verhuurd wordt of voor eigen onderneming wordt gebruikt. Het eventuele kadastraal splitsen van het object kan ervoor zorgen dat beide type gebruik door separate financiers kan worden ingevuld. Dit kan dus de financierbaarheid van het totale pand vergroten;
  • Wanneer de reguliere banken het gecombineerde pand kunnen plaatsen binnen hun beleid van eigen gebruik dan kunnen zijn financieren tot 80% van de marktwaarde. Wanneer een bedrijfspand een A t/m C energielabel heeft kan bij sommige banken financiering tot 90% worden verkregen. Deze kaders gelden voor zowel bestaande bedrijfspanden of nieuwbouw bedrijfspanden;
  • Wanneer de reguliere banken of vastgoedbanken de financiering plaatsen in het beleid commercieel vastgoed dan kan er zo’n 65% max. gefinancierd worden op de waarde van het object (in verhuurde staat). Hierbij spelen dan eveneens de huurinkomsten een belangrijke rol.
  • Wanneer het gecombineerde pand in eigendom is, hebben financiers de mogelijk een hypothecaire zekerheid te vestigen op het pand, waardoor de financierbaarheid wordt vergroot. Dit betekent dat een verduurzaming of verbouwing kan worden gestructureerd op basis van een lening met looptijd van max 20 jaar. Bij verduurzaming heb je de mogelijkheid een Groenverklaring aan te vragen. Je financieringsaanvraag dient dan wel aan specifieke voorwaarden te voldoen. Voor meer informatie hierover: zie informatie en verduurzaming. Bij gebruik van een Groenverklaring kan er onder gunstiger condities een financiering worden aangetrokken bij de banken.
  • Wanneer je gevestigd bent met je onderneming in een huurpand kan er door de financiers geen hypothecaire zekerheid worden gevestigd op het pand. Dit betekent dat een verduurzaming of verbouwing van het pand niet onder reguliere vastgoedfinanciering kan worden geschaard. De financiering zal als bedrijfsfinanciering op de ondernemingsactiviteiten door financiers worden beoordeeld. De gebruikelijke looptijd van de lening bedraagt max 5 jaar. De financiering kan worden ondergebracht bij de reguliere banken of alternatieve financiers. De financiering kan niet bij vastgoed of objectfinanciers worden ondergebracht;
  • Wanneer het gecombineerde pand reeds gefinancierd is, dien je rekening te houden met goedkeuring van de bestaande financier bij aanvullende financiering (Verduurzaming of verbouwing). Bij eventuele herfinanciering naar andere financier dien je rekening te houden met een boeterente. Deze is gebaseerd op de resterende periode van de rentevastperiode en de actuele marktrente. Wanneer je een variabele rente hebt of einde van rentevastperiode is er geen boeterente verschuldigd bij herfinanciering;
  • Bij banken zal in alle gevallen een nieuwe taxatie willen ontvangen van een gecertificeerde NRVT taxateur (ouderdom < 3 maanden) in de situatie na verbouwing. Belangrijk hierbij is rekening te houden dat veel banken hun eigen voorkeur taxateurs hebben. De vastgoedexpert van Financiering-Bedrijfspanden kan hierin adviseren;
  • De banken zullen de toetsing rond de betaalbaarheid (voor deel eigen gebruik) doen aan de hand van de jaarcijfers van laatste 2 boekjaren en tussentijdse resultaten/ prognose en de eventuele huuropbrengsten. Daarbij zullen de banken ook graag beeld willen krijgen bij de impact van corona op de resultaten en activiteiten. Bij de bouw van een nieuw bedrijfspand zal ter aanvulling een aanneem/ bouw begroting en omgevingsvergunning worden gevraagd.

   

  Meer informatie Financiering van gecombineerde panden en bedrijfsfinancieringen

  Je kunt hier meer informatie vinden over de zakelijke hypotheek rente tarieven. Meer informatie over zakelijke financieringen van bedrijfspanden en toetsingscriteria Informatie en toetsingscriteria Financiering-Bedrijfspanden.

  Heb je nog aanvullende financieringswensen voor je onderneming (bijv. werkkapitaal, leasing of factoring) ga dan naar onze andere website voor meer informatie: www.finding.nl
  Wij helpen je graag verder met alle MKB Financieringen, neem dus gerust contact Financiering-Bedrijfspanden op!

  Veelgestelde vragen bij de verbouwing of verduurzaming van een bedrijfspand

  Kan ik lenen als ik een BKR-registratie heb?

  Een BKR-registratie hoeft niet altijd negatief te zijn. Bij het afsluiten van een telefoonabonnement of leaseauto heb je waarschijnlijk ook een BKR-registratie (wordt geregistreerd vanaf een bedrag van 250 euro). Wanneer de BKR-registratie negatief is (drie maanden op rij een betaalachterstand van ten minste 250 euro) heeft dit invloed op je lening. Om erachter te komen wat je kunt lenen, vul je bovenstaand formulier in. Onze adviseur beoordeelt dan de aanvraag.

  Waar kan ik terecht voor aanvullende financieringsbehoeften (werkkapitaal, leasing of factoring)?

  Hiervoor kun je op onze andere website terecht: www.finding.nl of neem direct contact op via info@finding.nl.