Financiering berekenen voor de verduurzaming of verbouwing van een bedrijfspand

Je bedrijfspand verduurzamen of verbouwen?

De kans is groot dat de volledige investering niet op je bankrekening rust. Bereken hieronder direct de maandelijkse lasten voor een financiering voor de verduurzaming of verbouwing van je eigen of gehuurde kantoorpand.

Weten of je daadwerkelijk de financiering ontvangt? Verstuur de aanvraag en een van onze specialisten neemt binnen 24 uur vrijblijvend contact op.

Je ontvangt:

Een financiering tot max. 80% van de marktwaarde bedrijfspand (na aanpassing/ verbouwing);

Een lening met lineaire aflossing op basis van looptijd tussen 5 jaar en 20 jaar;

Een financieringstraject met korte en heldere tijdslijnen;

Een vergelijking bij financiers voor de scherpste rentes en condities;

Een vaste vastgoedexpert met onafhankelijk advies gedurende het gehele traject;

Toegang tot het netwerk van energie adviseurs voor maatadvies voor je bedrijfspand.

Waarmee dien je rekening te houden:

Houd bij een gefinancierd bedrijfspand er rekening mee dat met een aanvullende financiering (voor verduurzaming of verbouwing) de bestaande lening geherfinancierd moet worden;

Bij verduurzaming of verbouwing van het pand zal de financier een investeringsbegroting willen ontvangen en inzicht in huidige als verwachte energielabel;

De (her)financieringsmogelijkheden worden gebaseerd op de betaalbaarheid binnen je onderneming(en). Hiervoor wordt in de meeste gevallen de jaarcijfers (afgelopen 2 boekjaren) opgevraagd;

De financieringshoogte wordt door financiers vastgesteld aan de hand van recente NRVT taxatie na verbouwing (< 3 maanden) in combinatie met de betaalbaarheid binnen de onderneming. Het huidige of verwachte energielabel kan van invloed zijn op de financieringshoogte;

Het kan zijn dat je huidige financier een boeterente rekent wanneer je de bestaande lening oversluit naar andere financier. Dit is afhankelijk van de rentevastperiode en de actuele rentestand. Vraag deze boeterente vooraf op bij de huidige financier.

 • Begeleiding door Financiering-Bedrijfspanden voor het verduurzamen of verbouwen van een bedrijfspand

  Wij begrijpen dat je als ondernemer graag bezig bent met ondernemen en specifieke zaken rond je (her)financieringswens graag uitbesteedt aan vastgoedspecialisten. Ondernemers vinden het vaak lastig om het juiste loket bij de financiers te vinden en de ‘taal ’van financiers te spreken. Het resultaat? Onnodig lange trajecten of misgelopen financieringen. Wij helpen je graag bij de herfinanciering van het bestaande bedrijfspand op een snelle en transparante wijze. Wij ondersteunen je graag in situaties als:

  • Je wil je eigen bedrijfspand (in eigendom) verduurzamen om je jaarlijkse energielasten te reduceren en daarmee een beter energielabel te krijgen.  Je hebt al een investeringsbegroting opgesteld voor de gewenste investeringen;
  • Je onderneming is gevestigd in een huurpand en je hebt de wens om het pand te verduurzamen om je jaarlijkse energielasten lasten te verlagen. Je hebt al een investeringsbegroting opgesteld voor de gewenste investeringen;
  • Je huidige bedrijfspand (eigendom) wil je verbouwen (bijv. extra ruimtes, nieuw sanitair of noodzakelijk onderhoud) en hebt hiervoor al een investeringsbegroting opgesteld;
  • Je onderneming is gevestigd in een huurpand en je gaat het pand verbouwen om gebruiksklaar te maken of te houden voor je activiteiten (bijv. vloeren/ muren/ deuren plaatsen). Je hebt hiervoor al een investeringsbegroting opgesteld.

  Financierbaarheid van bedrijfspanden

  Wij hebben een breed netwerk van alle relevante vastgoedfinanciers, bestaande uit de reguliere banken én alternatieve financiers. Deze financiers sluiten op voorhand geen locaties uit, dus dat betekent dat je voor elke locatie in Nederland de (her)financieringswens bij Financiering-Bedrijfspanden kan neerleggen. Bij herfinanciering van een bedrijfspand is het verstandig wel rekening te houden met:

  • Voor bedrijfspanden of bedrijfsruimten bestemt voor horeca, dienstverlening of industriële bedrijvigheid liggen voldoende financieringsmogelijkheden, mits voldoende courant. Dit betekent dat de ligging, staat van onderhoud en alternatieve aanwenbaarheid belangrijk zijn. Wanneer het pand minder courant is, kan het zijn dat men een lagere financiering wil verstrekken of kritischer is op de onderliggende onderneming. Men zal hierin kijken naar de resultaten en willen vaststellen of er voldoende bestendigheid is om rente en aflossing te kunnen voldoen;
  • De reguliere banken financieren binnen hun financieringskaders tot 80% van de marktwaarde (pand in eigendom) Wanneer het bedrijfspand een A t/m C energielabel heeft kan bij sommige banken financiering tot 90% worden verkregen;
  • Wanneer het bedrijfspand in eigendom is, hebben financiers de mogelijk een hypothecaire zekerheid te vestigen op het pand, waardoor de financierbaarheid wordt vergroot. Dit betekent dat een verduurzaming of verbouwing kan worden gestructureerd op basis van een lening met looptijd van max 20 jaar. Bij verduurzaming heb je de mogelijkheid een Groenverklaring aan te vragen. Je financieringsaanvraag dient dan wel aan specifieke voorwaarden te voldoen. Voor meer informatie hierover: zie informatie en verduurzaming. Bij gebruik van een Groenverklaring kan er onder gunstiger condities een financiering worden aangetrokken bij de banken.
  • Wanneer je gevestigd bent met je onderneming in een huurpand kan er door de financiers geen hypothecaire zekerheid worden gevestigd op het pand. Dit betekent dat een verduurzaming of verbouwing van het pand niet onder reguliere vastgoedfinanciering kan worden geschaard. De financiering zal als bedrijfsfinanciering op de ondernemingsactiviteiten door financiers worden beoordeeld. De gebruikelijke looptijd van de lening bedraagt max 5 jaar. De financiering kan worden ondergebracht bij de reguliere banken of alternatieve financiers. De financiering kan niet bij vastgoed of objectfinanciers worden ondergebracht;
  • Wanneer het bestaande bedrijfspand reeds gefinancierd is, dien je rekening te houden met goedkeuring van de bestaande financier bij aanvullende financiering (Verduurzaming of verbouwing). Bij eventuele herfinanciering naar andere financier dien je rekening te houden met een boeterente. Deze is gebaseerd op de resterende periode van de rentevastperiode en de actuele marktrente. Wanneer je een variabele rente hebt of einde van rentevastperiode is er geen boeterente verschuldigd bij herfinanciering;
  • Bij banken zal in alle gevallen een nieuwe taxatie willen ontvangen van een gecertificeerde NRVT taxateur (ouderdom < 3 maanden) in de situatie na verbouwing. Belangrijk hierbij is rekening te houden dat veel banken hun eigen voorkeur taxateurs hebben. De vastgoedexpert van Financiering-Bedrijfspanden kan hierin adviseren;
  • De banken zullen de toetsing rond de betaalbaarheid doen aan de hand van de jaarcijfers van laatste 2 boekjaren en tussentijdse resultaten/ prognose. Daarbij zullen de banken ook graag beeld willen krijgen bij de impact van corona op de resultaten en activiteiten.

   

  Meer informatie over de financiering voor de  verduurzaming, verbouwing van een bedrijfspand en andere bedrijfsfinancieringen

  Je kunt hier meer informatie vinden over de zakelijke hypotheek rente tarieven. Meer informatie over zakelijke financieringen van bedrijfspanden en toetsingscriteria Informatie en toetsingscriteria Financiering-Bedrijfspanden.

  Heb je nog aanvullende financieringswensen voor je onderneming (bijv. werkkapitaal, leasing of factoring) ga dan naar onze andere website voor meer informatie: www.finding.nl
  Wij helpen je graag verder met alle MKB Financieringen, neem dus gerust contact Financiering-Bedrijfspanden op!

  Veelgestelde vragen bij de verbouwing of verduurzaming van een bedrijfspand

  Kan ik lenen als ik een BKR-registratie heb?

  Een BKR-registratie hoeft niet altijd negatief te zijn. Bij het afsluiten van een telefoonabonnement of leaseauto heb je waarschijnlijk ook een BKR-registratie (wordt geregistreerd vanaf een bedrag van 250 euro). Wanneer de BKR-registratie negatief is (drie maanden op rij een betaalachterstand van ten minste 250 euro) heeft dit invloed op je lening. Om erachter te komen wat je kunt lenen, vul je bovenstaand formulier in. Onze adviseur beoordeelt dan de aanvraag.

  Waar kan ik terecht voor aanvullende financieringsbehoeften (werkkapitaal, leasing of factoring)?

  Hiervoor kun je op onze andere website terecht: www.finding.nl of neem direct contact op via info@finding.nl.