Berekenen herfinanciering bedrijfspand

Heb je een financiering op een bestaand bedrijfspand lopen en wil je een aanvullende financiering afsluiten voor de verbouwing of verduurzaming ervan? Of wil je de overwaarde uit je beleggingspand opnemen voor de investering in een nieuw pand? Dan kun je je pand laten herfinancieren.

Bereken op deze pagina de maandelijkse lasten voor de herfinanciering van je bedrijfspand. Weten of de verwachte herfinanciering haalbaar is? Verstuur de aanvraag en een van onze specialisten neemt binnen 24 uur vrijblijvend contact op.

Je ontvangt:

Een financiering tot max. 90% van de marktwaarde van het bedrijfspand;

Een lening met lineaire aflossing met een maximale looptijd van 20 jaar;

Een financieringstraject met korte en heldere tijdslijnen;

Een vergelijking bij financiers voor de scherpste rentes en condities;

Een vaste vastgoedexpert met onafhankelijk advies gedurende het gehele traject;

Waarmee dien je rekening te houden:

De (her)financieringsmogelijkheden worden gebaseerd op de betaalbaarheid binnen je onderneming(en). Hiervoor wordt in de meeste gevallen de jaarcijfers (afgelopen 2 boekjaren) opgevraagd;

De financieringshoogte wordt door financiers vastgesteld aan de hand van recente NRVT taxatie (< 3 maanden) in combinatie met de betaalbaarheid binnen de onderneming. Het huidige of verwachte energielabel kan van invloed zijn op de financieringshoogte;

De huidige financier kan een boeterente rekenen wanneer je de bestaande lening oversluit naar andere financier. Deze is afhankelijk van de rentevastperiode en de actuele rentestand. Je kunt deze boeterente opvragen bij je huidige financier.

 • Begeleiding door Financiering-Bedrijfspanden bij herfinanciering van een bedrijfspand

  Wij begrjipen dat je als ondernemer graag bezig wilt zijn met ondernemen en specifieke zaken rond je (her)financieringswens graag uit besteed aan vastgoedspecialisten. Ondernemers vinden het vaak om het juiste loket bij de financiers te vinden en de ‘taal ’van financiers te spreken. Dit kan resulteren in onnodig lange trajecten of misgelopen financieringen. Wij helpen graag bij de herfinanciering van het bestaande bedrijfspand op een snelle en transparante wijze. Wij ondersteunen je graag in situaties als:

  • Je bent ontevreden met je huidige rente of overige lening condities bij de bank en je wilt graag de mogelijkheden verkennen bij andere banken of financiers. Wij hebben een breed netwerk van financiers die we voor je kunnen verkennen.
  • Je rentevastperiode bij de bank loopt af en je bent ontevreden over het nieuwe rentevoorstel dat de bank heeft voorgelegd. Dit bekent het moment om de lening boetevrij te kunnen herfinancieren naar andere financier;
  • Je hebt momenteel het bedrijfspand gefinancierd bij private investeerders of alternatieve vastgoedfinancier tegen een hoge rente en/of aflossing en wenst graag meer marktconforme condities;
  • De bestaande financier eist een herfinanciering of looptijd van bestaande vastgoedlening is ten einde. Een herfinanciering is dus noodzakelijk.
  • Aanrader voor herfinanciering: Je beschikt over definitieve jaarcijfers van afgelopen boekjaren. Het laatste boekjaar laat een sterke groei zin in resultaat (omzet en winst) t.o.v. voorgaand jaar. Aangezien banken hun tarieven vaststellen aan de hand van de meest recente jaarcijfers, kan herfinanciering dan erg interessant zijn. Zeker in combinatie met aflopen van bestaande rentevastperiode.

   

  Financierbaarheid van bedrijfspanden

  Wij hebben een breed netwerk van alle relevante vastgoedfinanciers bestaande uit de reguliere banken als alternatieve financiers. Deze financiers sluiten op voorhand geen locaties uit dus dat betekent dat je voor elke locatie in Nederland de (her)financieringswens bij Financiering-Bedrijfspanden kan neerleggen. Bij herfinanciering van een bedrijfspand is het verstandig wel rekening te houden met:

  • Voor bedrijfspanden of bedrijfsruimten bestemt voor horeca, dienstverlening of industriële bedrijvigheid liggen voldoende financieringsmogelijkheden, mits voldoende courant. Dit betekent dat de ligging, staat van onderhoud en alternatieve aanwenbaarheid belangrijk zijn. Wanneer het pand minder courant is, kan het zijn dat men een lagere financiering wil verstrekken of kritischer is op de onderliggende onderneming. Men zal hierin kijken naar de resultaten en willen vaststellen of er voldoende bestendigheid is om rente en aflossing te kunnen voldoen;
  • De reguliere banken financieren binnen hun financieringskaders tot 80% van de marktwaarde. Wanneer het bedrijfspand een A t/m C energielabel heeft kan bij sommige banken financiering tot 90% worden verkregen;
  • De banken zijn alleen bereid de actuele leensom te herfinancieren, tenzij de gelden aanwijsbaar worden gebruikt binnen de bestaande onderneming;
  • Belangrijk is te realiseren dat er bij een herfinanciering een boeterente gerekend kan worden door de bank. Deze is gebaseerd op de resterende periode van de rentevastperiode en de actuele marktrente. Wanneer je een variabele rente hebt of einde van rentevastperiode is er geen boeterente verschuldigd bij herfinanciering;
  • Bij banken zal in alle gevallen een nieuwe taxatie willen ontvangen van een gecertificeerde NRVT taxateur (ouderdom < 3 maanden). Belangrijk hierbij is rekening te houden dat veel banken hun eigen voorkeur taxateurs hebben. De vastgoedexpert van Financiering-Bedrijfspanden kan hierin adviseren;
  • De banken zullen de toetsing rond de betaalbaarheid doen aan de hand van de jaarcijfers van laatste 2 boekjaren en tussentijdse resultaten/ prognose. Daarbij zullen de banken ook graag beeld willen krijgen bij de impact van corona op de resultaten en activiteiten.
  • Naast de banken zijn er alternatieve vastgoedfinanciers die 70-90% financieren van de marktwaarde van het bedrijfspand. Het grote voordeel van deze partijen is dat ze korte doorlooptijden hebben, flexibele aflossingsvoorwaarden hebben en minder nadrukkelijk leunen op de resultaten binnen de onderneming. Dit betekent dat je ook bij hen terecht kunt wanneer de banken vanwege de resultaten niet willen financieren.

   

  Meer informatie Herfinanciering bedrijfspand en bedrijfsfinancieringen

  Je kunt hier meer informatie vinden over de zakelijke hypotheek rente tarieven. Meer informatie over zakelijke financieringen van bedrijfspanden en toetsingscriteria Informatie en toetsingscriteria Financiering-Bedrijfspanden.

  Heb je nog aanvullende financieringswensen voor je onderneming (bijv. werkkapitaal, leasing of factoring) ga dan naar onze andere website voor meer informatie: www.finding.nl
  Wij helpen je graag verder met alle MKB Financieringen, neem dus gerust contact Financiering-Bedrijfspanden op!

  Veelgestelde vragen bij de herfinanciering van een bedrijfspand

  Kan ik lenen als ik een BKR-registratie heb?

  Een BKR-registratie hoeft niet altijd negatief te zijn. Bij het afsluiten van een telefoonabonnement of leaseauto heb je waarschijnlijk ook een BKR-registratie (wordt geregistreerd vanaf een bedrag van 250 euro). Wanneer de BKR-registratie negatief is (drie maanden op rij een betaalachterstand van ten minste 250 euro) heeft dit invloed op je lening. Om erachter te komen wat je kunt lenen, vul je bovenstaand formulier in. Onze adviseur beoordeelt dan de aanvraag.

  Waar kan ik terecht voor aanvullende financieringsbehoeften (werkkapitaal, leasing of factoring)?

  Hiervoor kun je op onze andere website terecht: www.finding.nl of neem direct contact op via info@finding.nl.