Financiering-Bedrijfspanden

Informatie en regelgeving rond verduurzaming van Bedrijfspanden

Ondersteuning Financiering-Bedrijfspanden bij verbouwing en verduurzaming van bedrijfspanden

Financiering-Bedrijfspanden helpt je graag bij verduurzaming van bedrijfspanden. Wij kunnen je adviseren en begeleiden bij het volgende:

 • Wij kunnen per regio voorstellen doen voor energie adviseurs die een passend energieplan kunnen opstellen. Dit plan vormt de basis voor de noodzakelijke investeringen om te komen tot het gewenste energielabel.
 • Met opgestelde energieplan/ advies en overige informatie rond het pand kunnen wij bij financiers onderzoeken of er een mogelijkheid is om een groenverklaring aan te vragen. Deze groenverklaring maakt het mogelijk om tegen gunstiger condities (rentekorting) een (groen) lening aan te gaan.

Regelgeving rond energielabels bedrijfspanden

Bij aankoop of verduurzaming van bedrijfspanden is het belangrijk kennis te nemen van bestaande of gewijzigde energiemaatregelen. Deze zijn met name vormgegeven rond de gewijzigde energie labels voor bedrijfspanden. Financiering-Bedrijfspanden informeert je graag over de belangrijkste wetgeving:

Energielabel C voor kantoren (verplicht)

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.
Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
 • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.
Uw kantoor heeft energielabel A t/m C

Met een geldig energielabel A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Momenteel bestaan er verschillende financiële regelingen die u daarbij ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken en gebruik te maken van de natuurlijke momenten. Let bij uw huidige energielabel op de geldigheidsduur van 10 jaar.

Uw kantoor heeft een energielabel D t/m G

Kantoren met een geldig label D t/m G kunnen soms zonder al te veel bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren, maar houd daarbij rekening met het feit dat uw kantoor op 1 januari 2023 een geldig label C moet hebben. U kunt hiervoor een maatwerkadvies inwinnen bij een erkend energieadviseur.
Financiering-Bedrijfspanden helpt u graag bij keuze energie adviseur. Neem gerust contact met de vastgoedexpert! Misschien kan uw pand met weinig ingrepen zelfs direct de stap maken naar energielabel A of B?

Uw pand heeft geen label

U kunt advies inwinnen bij een energieadviseur die kan inschatten hoe energiezuinig nu uw gebouw is. Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan uw adviseur een labelberekening maken, registreren en afmelden. Denkt uw adviseur dat uw pand niet energiezuinig is (D t/m G), maak dan gebruik van het 4-stappenplan om tot een energielabel C of beter te komen. Let er wel op dat u per 1 januari 2023 een geldig en geregistreerd energielabel C heeft voor uw kantoorgebouw.

Energielabel voor utiliteitsgebouwen (verplicht)

Vanaf januari 2021 dienen utiliteitsgebouwen bij verkoop, verhuur of oplevering een energielabel verplicht te hebben. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

 • kantoor
 • onderwijs, zoals scholen en universiteiten
 • bijeenkomst, zoals cafe’s, restaurants, kinderopvang en vergadercentra
 • gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
 • logies, zoals hotels en pensions
 • sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
 • winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages

Daarnaast is het verplicht om de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel weer te geven wanneer een gebouw te koop of te huur wordt aangeboden door advertenties in commerciële media. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel; de allereerste energie labels uit 2008 verliepen in 2018.

Bron: RVO

Belangrijke websites:

Fiscaliteit en subsidies bij verduurzamen van bedrijfspanden

Fiscaliteit

Wanneer u substantiële investeringen doet ter verduurzaming van uw pand kan het interessant de volgende fiscale stimuleringsregelingen te onderzoeken:

Subsidies

De overheid zet de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in om ondernemers te stimuleren om te investeren in duurzaamheid. Als u uw bedrijfspand gaat verduurzamen met de aanschaf van een zonneboiler of warmtepomp kan dit u een mooie tegemoetkoming opleveren. De exacte hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type apparaat waarin u investeert. Maar als het apparaat in aanmerking komt, bedraagt de subsidie vaak enkele duizenden euro’s.
Daarnaast kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). U kunt subsidie krijgen voor het reduceren van CO2 en het produceren van groene energie uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa, geothermie, water, wind en zon. Denk hierbij aan het investeren in zonnepanelen, windmolens en biomassaketels. De hoogte van de te verkrijgen subsidie wordt berekend op basis van CO2-reductie.

Veelgestelde vragen

Kan ik lenen als ik een BKR-registratie heb?

Een BKR-registratie hoeft niet altijd negatief te zijn. Bij het afsluiten van een telefoonabonnement of leaseauto heb je waarschijnlijk ook een BKR-registratie (wordt geregistreerd vanaf een bedrag van 250 euro). Wanneer de BKR-registratie negatief is (drie maanden op rij een betaalachterstand van ten minste 250 euro) heeft dit invloed op je lening. Om erachter te komen wat je kunt lenen, vul je bovenstaand formulier in. Onze adviseur beoordeelt dan de aanvraag.

Waar kan ik terecht voor aanvullende financieringsbehoeften (werkkapitaal, leasing of factoring)?

Hiervoor kun je op onze andere website terecht: www.finding.nl of neem direct contact op via info@finding.nl.