Berekenen financiering verduurzaming of verbouwing kantoorpand

Bereken hieronder direct de mogelijkheden voor financiering van de verduurzaming of verbouwing van je eigen of gehuurde kantoorpand. Je wordt binnen 24 uur teruggebeld met persoonlijk advies door de vastgoedexpert.

Je ontvangt:

Een financiering tot max. 80% van de marktwaarde bedrijfspand (na aanpassing/ verbouwing);

Een lening met lineaire aflossing op basis van looptijd tussen 5 jaar en 20 jaar;

Een financieringstraject met korte en heldere tijdslijnen;

Een vergelijking bij financiers voor de scherpste rentes en condities;

Een vaste vastgoedexpert met onafhankelijk advies gedurende het gehele traject;

Waarmee dien je rekening te houden:

Wanneer je bedrijfspand reeds gefinancierd is moet je rekening houden met feit dat bij een aanvullende financiering (voor verduurzaming of verbouwing) de bestaande lening geherfinancierd dient te worden;

Bij verduurzaming of verbouwing van het pand zal de financier een investeringsbegroting willen ontvangen en inzicht in huidige als verwachte energielabel;

De (her)financieringsmogelijkheden worden gebaseerd op de betaalbaarheid binnen je onderneming(en). Hiervoor wordt in de meeste gevallen de jaarcijfers (afgelopen 2 boekjaren) opgevraagd;

De financieringshoogte wordt door financiers vastgesteld aan de hand van recente NRVT taxatie na verbouwing (< 3 maanden) in combinatie met de betaalbaarheid binnen de onderneming. Het huidige of verwachte energielabel kan van invloed zijn op de financieringshoogte;

Het kan zijn dat de huidige financier een boeterente zal rekenen wanneer je de bestaande lening oversluit naar andere financier. Deze is afhankelijk van de rentevastperiode en de actuele rentestand. Je kunt deze boeterente opvragen bij de huidige financier;

 • Begeleiding door Financiering-Bedrijfspanden bij verduurzaming of verbouwing van een kantoorpand

  Financiering-Bedrijfspanden begrijpt dat je als ondernemer graag bezig wilt zijn met ondernemen en specifieke zaken rond je (her)financieringswens graag uit besteed aan vastgoedspecialisten. Wij merken dat ondernemers het lastig vinden het juiste loket bij de financiers te vinden en de ‘taal ’van financiers te spreken. Dit kan resulteren in onnodig lange trajecten of het niet verkrijgen van gewenste financiering. Financiering-Bedrijfspanden helpt graag bij de herfinanciering van het bestaande kantoorpand op een snelle en transparante wijze. Wij ondersteunen je graag in situaties als:

  • Je huidige kantoorpand (in eigendom) wens je te verduurzamen om je jaarlijkse energielasten te reduceren. Hiermee wordt eveneens een gunstiger energielabel verkregen. Je hebt reeds een investeringsbegroting opgesteld voor de gewenste investeringen;
  • Je onderneming is gevestigd in een huurpand en je hebt de wens om het pand te verduurzamen om je jaarlijkse energielasten lasten te reduceren. Je hebt reeds een investeringsbegroting opgesteld voor de gewenste investeringen;
  • Je huidige kantoorpand (eigendom) dient verbouwd te worden (bijv. extra ruimtes, nieuw sanitair of noodzakelijk onderhoud). Je hebt reeds een investeringsbegroting opgesteld;
  • Je onderneming is gevestigd in een huurpand en je dient dit pand te verbouwen om gebruiksklaar te maken of te houden voor je activiteiten (bijv. vloeren/ muren/ deuren plaatsen). Je hebt reeds een investeringsbegroting opgesteld;

   

  Financierbaarheid van kantoorpanden

  Financiering-Bedrijfspanden heeft een breed netwerk van alle relevante vastgoedfinanciers bestaande uit de reguliere banken als alternatieve financiers. Deze financiers sluiten op voorhand geen locaties uit dus dat betekent dat je voor elke locatie in Nederland de (her)financieringswens bij Financiering-Bedrijfspanden kan neerleggen. Bij herfinanciering van een kantoorpand is het verstandig wel rekening te houden met:

  • Voor kantoorpanden liggen voldoende financieringsmogelijkheden, mits voldoende courant. Dit betekent dat de ligging, staat van onderhoud en alternatieve aanwenbaarheid belangrijk zijn. Wanneer het pand minder courant is, kan het zijn dat men een lagere financiering wil verstrekken of kritischer is op de onderliggende onderneming. Men zal hierin kijken naar de resultaten en willen vaststellen of er voldoende bestendigheid is om rente en aflossing te kunnen voldoen;
  • De reguliere banken financieren binnen hun financieringskaders tot 80% van de marktwaarde (pand in eigendom) Wanneer het bedrijfspand een A t/m C energielabel heeft kan bij sommige banken financiering tot 90% worden verkregen;
  • Belangrijk is te realiseren dat er voor kantoorpanden geldt dat per 1 januari 2023 minimaal Energielabel C moet zijn geregistreerd. Dit geldt voor kantoorpanden waarvan de kantoorfunctie > 50% van totale oppervlak van het pand (kantoorfunctie groter dan 100m2). Monumentale panden zijn vrijgesteld. Voor meer informatie, zie informatie en verduurzaming van bedrijfspanden;
  • Wanneer het kantoorpand in eigendom is, hebben financiers de mogelijk een hypothecaire zekerheid te vestigen op het pand, waardoor de financierbaarheid wordt vergroot. Dit betekent dat een verduurzaming of verbouwing kan worden gestructureerd op basis van een lening met looptijd van max 20 jaar. Bij verduurzaming heb je de mogelijkheid een Groenverklaring aan te vragen. Je financieringsaanvraag dient dan wel aan specifieke voorwaarden te voldoen. Voor meer informatie hierover: zie informatie en verduurzaming. Bij gebruik van een Groenverklaring kan er onder gunstiger condities een financiering worden aangetrokken bij de banken.
  • Wanneer je gevestigd bent met je onderneming in een huurpand kan er door de financiers geen hypothecaire zekerheid worden gevestigd op het pand. Dit betekent dat een verduurzaming of verbouwing van het pand niet onder reguliere vastgoedfinanciering kan worden geschaard. De financiering zal als bedrijfsfinanciering op de ondernemingsactiviteiten door financiers worden beoordeeld. De gebruikelijke looptijd van de lening bedraagt max 5 jaar. De financiering kan worden ondergebracht bij de reguliere banken of alternatieve financiers. De financiering kan niet bij vastgoed of objectfinanciers worden ondergebracht;
  • Wanneer het bestaande kantoorpand reeds gefinancierd is, dien je rekening te houden met goedkeuring van de bestaande financier bij aanvullende financiering (Verduurzaming of verbouwing). Bij eventuele herfinanciering naar andere financier dien je rekening te houden met een boeterente. Deze is gebaseerd op de resterende periode van de rentevastperiode en de actuele marktrente. Wanneer je een variabele rente hebt of einde van rentevastperiode is er geen boeterente verschuldigd bij herfinanciering;
  • Bij banken zal in alle gevallen een nieuwe taxatie willen ontvangen van een gecertificeerde NRVT taxateur (ouderdom < 3 maanden) in de situatie na verbouwing. Belangrijk hierbij is rekening te houden dat veel banken hun eigen voorkeur taxateurs hebben. De vastgoedexpert van Financiering-Bedrijfspanden kan hierin adviseren;
  • De banken zullen de toetsing rond de betaalbaarheid doen aan de hand van de jaarcijfers van laatste 2 boekjaren en tussentijdse resultaten/ prognose. Daarbij zullen de banken ook graag beeld willen krijgen bij de impact van corona op de resultaten en activiteiten.

   

  Meer informatie Financiering verduurzaming of verbouwing kantoorpand en bedrijfsfinancieringen

  Je kunt hier meer informatie vinden over de zakelijke hypotheek rente tarieven. Meer informatie over zakelijke financieringen van bedrijfspanden en toetsingscriteria Informatie en toetsingscriteria Financiering-Bedrijfspanden.

  Heb je nog aanvullende financieringswensen voor je onderneming (bijv. werkkapitaal, leasing of factoring) ga dan naar onze andere website voor meer informatie: www.finding.nl
  Wij helpen je graag verder met alle MKB Financieringen, neem dus gerust contact Financiering-Bedrijfspanden op!

  Veelgestelde vragen bij de verbouwing of verduurzaming van een bedrijfspand

  Kan ik lenen als ik een BKR-registratie heb?

  Een BKR-registratie hoeft niet altijd negatief te zijn. Bij het afsluiten van een telefoonabonnement of leaseauto heb je waarschijnlijk ook een BKR-registratie (wordt geregistreerd vanaf een bedrag van 250 euro). Wanneer de BKR-registratie negatief is (drie maanden op rij een betaalachterstand van ten minste 250 euro) heeft dit invloed op je lening. Om erachter te komen wat je kunt lenen, vul je bovenstaand formulier in. Onze adviseur beoordeelt dan de aanvraag.

  Waar kan ik terecht voor aanvullende financieringsbehoeften (werkkapitaal, leasing of factoring)?

  Hiervoor kun je op onze andere website terecht: www.finding.nl of neem direct contact op via info@finding.nl.