Berekenen herfinanciering gecombineerd pand

Bereken hieronder direct de mogelijkheden voor herfinanciering van het gecombineerde pand (deels verhuurd). Je wordt binnen 24 uur teruggebeld met persoonlijk advies door de vastgoedexpert.

Je ontvangt:

Een financiering tot max. 90% van de marktwaarde van het bedrijfspand;

Een lening met lineaire aflossing met een maximale looptijd van 20 jaar;

Een financieringstraject met korte en heldere tijdslijnen;

Een vergelijking bij financiers voor de scherpste rentes en condities;

Een vaste vastgoedexpert met onafhankelijk advies gedurende het gehele traject;

Waarmee dien je rekening te houden:

De (her)financieringsmogelijkheden worden gebaseerd op de betaalbaarheid binnen je onderneming(en). Hiervoor wordt in de meeste gevallen de jaarcijfers (afgelopen 2 boekjaren) opgevraagd;

De financieringshoogte wordt door financiers vastgesteld aan de hand van recente NRVT taxatie (< 3 maanden) in combinatie met de betaalbaarheid binnen de onderneming. Het huidige of verwachte energielabel kan van invloed zijn op de financieringshoogte;

Het kan zijn dat de huidige financier een boeterente zal rekenen wanneer je de bestaande lening oversluit naar andere financier. Deze is afhankelijk van de rentevastperiode en de actuele rentestand. Je kunt deze boeterente opvragen bij de huidige financier;

 • Begeleiding door Financiering-Bedrijfspanden bij herfinanciering van een gecombineerd pand

  Financiering-Bedrijfspanden begrijpt dat je als ondernemer graag bezig wilt zijn met ondernemen en specifieke zaken rond je (her)financieringswens graag uit besteed aan vastgoedspecialisten. Wij merken dat ondernemers het lastig vinden het juiste loket bij de financiers te vinden en de ‘taal ’van financiers te spreken. Dit kan resulteren in onnodig lange trajecten of het niet verkrijgen van gewenste financiering. Financiering-Bedrijfspanden helpt graag bij de herfinanciering van bestaand gecombineerd pand op een snelle en transparante wijze. Wij ondersteunen je graag in situaties als:

  • Je bent ontevreden met je huidige rente of overige lening condities bij de bank en je wilt graag de mogelijkheden verkennen bij andere banken of financiers. Wij hebben een breed netwerk van financiers die we voor je kunnen verkennen.
  • Je rentevastperiode bij de bank loopt af en je bent ontevreden over het nieuwe rentevoorstel dat de bank heeft voorgelegd. Dit bekent het moment om de lening boetevrij te kunnen herfinancieren naar andere financier;
  • Je hebt momenteel het gecombineerde pand gefinancierd bij private investeerders of alternatieve vastgoedfinancier tegen een hoge rente en/of aflossing en wenst graag meer marktconforme condities;
  • De bestaande financier eist een herfinanciering of looptijd van bestaande vastgoedlening is ten einde. Een herfinanciering is dus noodzakelijk.
  • Aanrader voor herfinanciering: Je beschikt over definitieve jaarcijfers van afgelopen boekjaren. Het laatste boekjaar laat een sterke groei zin in resultaat (omzet en winst) t.o.v. voorgaand jaar. Aangezien banken hun tarieven vaststellen aan de hand van de meest recente jaarcijfers, kan herfinanciering dan erg interessant zijn. Zeker in combinatie met aflopen van bestaande rentevastperiode.

   

  Financierbaarheid van gecombineerde panden

  Financiering-Bedrijfspanden heeft een breed netwerk van alle relevante vastgoedfinanciers bestaande uit de reguliere banken als alternatieve financiers. Deze financiers sluiten op voorhand geen locaties uit dus dat betekent dat je voor elke locatie in Nederland de (her)financieringswens bij Financiering-Bedrijfspanden kan neerleggen. Bij herfinanciering van een bedrijfsunit is het verstandig wel rekening te houden met:

  • Gecombineerde panden zoals kantoorpand (eigen gebruik/ deels verhuurd) of een winkel/ woonpand (eigen gebruik/ deels verhuurd) kunnen lastiger onder te brengen zijn bij de reguliere banken. Het gebruik valt namelijk deels onder het beleid van eigen gebruik maar ook van commercieel vastgoed. De wijze waarop hiermee om wordt gegaan verschilt per bank en is mede afhankelijk van hoe groot deel van totale oppervlak verhuurd wordt of voor eigen onderneming wordt gebruikt. Het eventuele kadastraal splitsen van het object kan ervoor zorgen dat beide type gebruik door separate financiers kan worden ingevuld. Dit kan dus de financierbaarheid van het totale pand vergroten;
  • Wanneer de reguliere banken het gecombineerde pand kunnen plaatsen binnen hun beleid van eigen gebruik dan kunnen zijn financieren tot 80% van de marktwaarde. Wanneer een bedrijfspand een A t/m C energielabel heeft kan bij sommige banken financiering tot 90% worden verkregen. Deze kaders gelden voor zowel bestaande bedrijfspanden of nieuwbouw bedrijfspanden;
  • Wanneer de reguliere banken of vastgoedbanken de financiering plaatsen in het beleid commercieel vastgoed dan kan er zo’n 65% max. gefinancierd worden op de waarde van het object (in verhuurde staat). Hierbij spelen dan eveneens de huurinkomsten een belangrijke rol.
  • De (vastgoed) banken zijn alleen bereid de actuele leensom te herfinancieren, tenzij de gelden aanwijsbaar worden gebruikt binnen de bestaande onderneming;
  • Belangrijk is te realiseren dat er bij een herfinanciering een boeterente gerekend kan worden door de bank. Deze is gebaseerd op de resterende periode van de rentevastperiode en de actuele marktrente. Wanneer je een variabele rente hebt of einde van rentevastperiode is er geen boeterente verschuldigd bij herfinanciering;
  • Bij banken zal in alle gevallen een nieuwe taxatie willen ontvangen van een gecertificeerde NRVT taxateur (ouderdom < 3 maanden). Belangrijk hierbij is rekening te houden dat veel banken hun eigen voorkeur taxateurs hebben. De vastgoedexpert van Financiering-Bedrijfspanden kan hierin adviseren;
  • De banken zullen de toetsing rond de betaalbaarheid (voor deel eigen gebruik) doen aan de hand van de jaarcijfers van laatste 2 boekjaren en tussentijdse resultaten/ prognose en de eventuele huuropbrengsten. Daarbij zullen de banken ook graag beeld willen krijgen bij de impact van corona op de resultaten en activiteiten. Bij de bouw van een nieuw bedrijfspand zal ter aanvulling een aanneem/ bouw begroting en omgevingsvergunning worden gevraagd.
  • Naast de banken zijn er alternatieve vastgoedfinanciers die 70-90% financieren van de marktwaarde van het object. Deze financiers kunnen bij een gecombineerde pand een interessante optie zijn aangezien het type gebruik voor hen minder relevant is. Zij financieren namelijk met name op de waarde van het object als geheel. Andere voordelen van deze partijen is dat ze korte doorlooptijden hebben, flexibele aflossingsvoorwaarden hebben en minder nadrukkelijk leunen op de resultaten binnen de onderneming. Dit betekent dat je ook bij hen terecht kunt wanneer de banken vanwege de resultaten niet willen financieren;

   

  Meer informatie Herfinanciering gecombineerd pand en bedrijfsfinancieringen

  Je kunt hier meer informatie vinden over de zakelijke hypotheek rente tarieven. Meer informatie over zakelijke financieringen van bedrijfspanden en toetsingscriteria Informatie en toetsingscriteria Financiering-Bedrijfspanden.

  Heb je nog aanvullende financieringswensen voor je onderneming (bijv. werkkapitaal, leasing of factoring) ga dan naar onze andere website voor meer informatie: www.finding.nl
  Wij helpen je graag verder met alle MKB Financieringen, neem dus gerust contact Financiering-Bedrijfspanden op!

  Veelgestelde vragen bij de herfinanciering van een bedrijfspand

  Kan ik lenen als ik een BKR-registratie heb?

  Een BKR-registratie hoeft niet altijd negatief te zijn. Bij het afsluiten van een telefoonabonnement of leaseauto heb je waarschijnlijk ook een BKR-registratie (wordt geregistreerd vanaf een bedrag van 250 euro). Wanneer de BKR-registratie negatief is (drie maanden op rij een betaalachterstand van ten minste 250 euro) heeft dit invloed op je lening. Om erachter te komen wat je kunt lenen, vul je bovenstaand formulier in. Onze adviseur beoordeelt dan de aanvraag.

  Waar kan ik terecht voor aanvullende financieringsbehoeften (werkkapitaal, leasing of factoring)?

  Hiervoor kun je op onze andere website terecht: www.finding.nl of neem direct contact op via info@finding.nl.