Financiering bedrijfspand Wierdensestraat in Almelo

Financiering Bedrijfspand -Wierdensestraat in Almelo
Financiering Bedrijfspand -Wierdensestraat in Almelo

Projectgegevens

Leensom: € 900.000
Marktwaarde: € 1.000.000
Loan to Value: 90%
Rente: 1,60%