Financiering winkelpand Luttekepoortstraat in Harderwijk

Financiering bedrijfspand - Luttekepoortstraat 32 Harderwijk
Financiering bedrijfspand - Luttekepoortstraat 32 Harderwijk

Projectgegevens

Leensom: € 440.000
Marktwaarde: € 550.000
Loan to Value: 80%
Rente: 2,7%