Waar moet ik aan denken bij financiering van het bedrijfspand door een bank?

Reguliere banken kunnen standaard tot 80% van de marktwaarde financieren. Bij bedrijfspanden met energielabel A t/m C kan dit soms worden verhoogd naar 90%.

De toetsing rondom de betaalbaarheid wordt door banken gedaan aan de hand van de jaarcijfers van laatste 2 boekjaren en tussentijdse resultaten/ prognose. Heb je een nieuw bedrijfspand? Dan willen ze een aanneem/ bouwbegroting en omgevingsvergunning zien. Tot slot moet je er rekening mee houden dat de bank ook inzicht wil hebben op de impact van corona op het bedrijfsresultaat.